image

CODA ARCHIEF

Uitgelicht nieuws

Het aantal digitaal beschikbare archieftoegangen bleef groeien door de toevoeging van nieuwe online toegangen enerzijds en door aanvulling op bestaande toegangen anderzijds. Daarnaast werden 427 archieftoegangen op AVG gecontroleerd. CODA is sinds december het aanspreekpunt voor burgers voor het opvragen van bouw­vergunningen en omgevingsvergunningen bouwen. Bouwvergunningen (1906-1972) en omgevingsvergunningen bouwen (2000-2016) zijn digitaal beschikbaar in de studiezaal; bouwtekeningen, technische tekeningen en plattegronden worden op verzoek digitaal toegezonden. Vanwege de coronamaatregelen zijn werkzaamheden zoals het beschrijven en bewerken van archieven door vrijwilligers tot nader bericht opgeschort. Dit jaar hebben er vanwege corona geen klassenbezoeken of rondleidingen bij CODA Archief kunnen plaatshebben.

Online beschikbaarstelling

Er is verdergegaan met het online beschikbaar maken van kranten (tot 1940), bouwvergunningen (2000-2016) en het Rechterlijk Archief Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo. Ook zijn zes extra archieven opgenomen (Collectie H. Boon, Bibliotheek Oudheidkundige Vereniging de Marke, CSV Apeldoorn, Koperpletterij De Heus II + III en Stichting Koninklijk Apeldoorn) en werd aan vijf archieven een inleiding toegevoegd (Stichting Goede Maatjes, Winkeliersvereniging Zuiderkwartier, Koelsystemenfabriek Bonvanie BV, Boswachterij Ugchelen en Toewijzingscommissie woonruimte).

CODA Beeldbank breidde uit met 1.700 foto's Dienst Gemeentewerken (1967-1977) en met 3.000 foto's van slooppanden (2008-2018). De bestelopties voor foto’s uit deze beeldbank zijn aanzienlijk vereenvoudigd. Op het CODA YouTube-kanaal zijn sinds april enkele tientallen historische filmfragmenten te zien, waaronder beelden van het WK wielrennen in Apeldoorn (1925), de markt op het Marktplein (1938) en de openstelling van de bunker van Seyss Inquart voor publiek (1948) en Onze voorouders, een compilatie van een aantal kortere fragmenten over onder andere de bevrijding van Apeldoorn, bijzondere momenten, straatbeelden, het Kristalbad, de fabrieken, het kanaal en de verloving van prinses Juliana en prins Bernhard.

Verworven archieven & collectiestukken

 • Album Arent Gans, bijzondere tekeningen van een patiënt in Het Apeldoornsche Bosch (1937-1938); Gans was één van de ruim 1.200 patiënten die op 22 januari 1943 werd gedeporteerd naar Auschwitz om daar te worden vermoord
 • Archiefmateriaal openstelling Bunker Seyss-Inquart (1948-1955), waaronder een reclamefolder
 • Stukken en objecten van Nedcos
 • Schetsen van architecten Cees Dam en Aldo van Eyk
 • Stukken van Parochie HH Fabianus en Sebastianus H.J. Wiepking Schroefstoomboot­onderneming (1879-1932)
 • Worminger Mark (1850-1940), nagenoeg complete administratie van het Markebestuur waaronder enkele registerboeken, een notulenboek, enkele kaarten, belastingaangifteformulieren en diverse andere documenten
 • Receptieboek bezoek koningin Juliana aan Paedagogium Achisomog (1935)
 • Enkele opnames van Foto Starke
 • Archiefmateriaal PCBS De Rank
 • Enkele stukken Gymnasium Apeldoorn
 • 25 foto’s van Park Berg en Bos in de jaren ’30
 • Aanvulling archief Stichting Koninklijk Apeldoorn