image

ORGANISATIE

Sociaal jaarverslag

Vanaf maart werden we geconfronteerd met het coronavirus en de gevolgen hiervan, waaronder twee lockdowns waarin bedrijven, scholen, winkels en (culturele) instellingen hun deuren moesten sluiten. Ook in CODA werd het stil. Stil in onze bibliotheek, museum, archief, winkel en café, en stil op de werkvloer omdat zoveel mogelijk thuiswerken de norm werd. De impact van corona is groot, niet alleen op de participatiecijfers, maar ook op onze manier van (samen)werken.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd, die onder andere van invloed is op medewerkers met een nulurencontract. Zij moeten, nadat ze 12 maanden als oproepkracht gewerkt hebben, een aanbod krijgen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in die periode. Dit aanbod hebben ze in januari ontvangen; het merendeel heeft dit niet geaccepteerd.

Overleg en gesprek

In samenwerking met de ondernemingsraad is vorig jaar gestart met het medewerkersonderzoek onder leiding van een organisatieadviseur. Er werden (online) dialoogsessies gefaciliteerd en een beperkt aantal live bijeenkomsten gehouden. Als gevolg van de coronacrisis wordt dit onderzoek volgend jaar weer opgepakt.

Thuiswerken

Van fysiek overleg aan het bureau of in een vergaderzaal werd overgestapt op online vergaderen via Zoom of Teams; een andere manier van werken, met een heel andere dynamiek. We hebben en houden aandacht voor elkaar, juist nu. Om thuiswerken te faciliteren, zijn onder andere laptops beschikbaar gesteld.

Formatie

Het aantal medewerkers en fte’s is afgenomen naar respectievelijk 107 (2019: 118) en 62,6 (2019: 73,45). Van hen was 84 vrouw en 23 man, met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar en een gemiddeld dienstverband van 9 jaar. Binnen verschillende afdelingen werd gebruikgemaakt van 270 vrijwilligers (2019: 303). Er werden 9 vacatures uitgezet en vervuld, onder andere voor medewerker klantenservice, conservator, programmeur tentoonstellingen, vakspecialist programmamedewerker wijken, toezichthouder klantenservice, manager bedrijfsvoering, vakspecialist innovatie & techniek en opruimhulp. Dit jaar zijn 18 medewerkers aangenomen; 18 medewerkers zijn onder andere vanwege het accepteren van een baan buiten CODA, einde tijdelijk dienstverband of pensioen uit dienst getreden.

Arbo en ziekteverzuim

Het verzuimbeleid werd geactualiseerd, waarbij vanaf juni een contract is afgesloten met een arbodienst die aansluit bij onze visie op inzetbaarheid en verzuim. Hiermee is het proces rond de Wet Verbetering Poortwachter gewaarborgd. Het contract met de externe vertrouwenspersoon werd ook dit jaar verlengd.

Cijfers

Het gemiddeld ziekteverzuim bedroeg 6,37% (2019: 3,91%). Opvallend is dat de meldfrequentie is afgenomen naar 0,87% (2019: 1,11%).

Dit jaar waren in totaal 79 medewerkers ziek:

  • 0,5% kort (2019: 1,10%)
  • 0,58% middellang (2019: 0,83%)
  • 5,29% lang (2019: 2,68%)