image

EXPERIENCELAB

Educatie & programmering

CODA FabLab en VR Lab – vanaf oktober CODA ExperienceLab – bieden educatieve programma’s voor zowel het basis als het voortgezet onderwijs. CODA stimuleert actief bezig te zijn met kunst, literatuur, erfgoed en techniek om persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken: een leven lang leren draagt bij aan het eigen welzijn en de rol binnen de samenleving. Met de lancering van CODA ExperienceLab werden nieuwe programma’s ontwikkeld zoals het programmeren van Virtual Reality games, bio pigment maken, Agritech robotica, visible mending met de Fashion Recycle Hub en lessen voor het onderwijs. Door verschillende periodes van sluiting en coronamaatregelen was het voor scholen vaak niet mogelijk om CODA ExperienceLab te bezoeken; de lessen werden daarom aangepast en vernieuwd om zo leerlingen te blijven inspireren.

Voor de coronamaatregelen

Tot medio maart hebben 340 leerlingen deelgenomen aan educatieve programma’s in relatie tot innovatie, techniek, 21st century skills en duurzaamheid. Van een bezoek aan CODA FabLab of VR Lab tot programma’s gekoppeld aan tentoonstellingen en lesprogramma’s op maat. Zo werden in samenwerking met TechnoDiscovery vanuit het programma Duurzaam Bouwen op basis van door leerlingen ontworpen modellen bruggen gemaakt met een 3D-tekenprogramma en de 3D-printer.

Tijdens de coronamaatregelen

In periodes van lockdown en maatregelen werden aangepaste programma’s ontwikkeld waaraan 380 kinderen en jongeren deel hebben kunnen nemen. Ook werden met de realisatie van CODA ExperienceLab lessen uitgebreid in relatie tot robotica en met lessen over duurzaamheid, aansluitend op de Fashion en Plastic Recycle Hub en het BiodesignLab. In november werden deze lessen onder andere afgenomen door het Gentiaancollege. CODA ExperienceLab ontwikkelde daarnaast een VR workshop met het thema Discover voor 60 leerlingen van de KSG Apeldoorn om een wereld te maken waarin zwaartekracht beïnvloed kan worden en kanonnen kunnen worden afgevuurd. Ook het maken van een spel met controllers en VR waarbij dieper ingegaan wordt op de veranderende wereld voor boeren en de intrede van zaaidrones en oogstrobots was een onderdeel. Deze les heeft nog geen doorgang kunnen vinden, maar is gereed voor deelname wanneer de coronamaatregelen dit toelaten. CODA maakte deel uit van het TalentAtelier op basisschool Het Woudhuis: leerlingen verdiepten zich in een thema met zes lessen, verdeeld over zes weken. Vanuit CODA ExperienceLab werden van oktober tot december twee ateliers verzorgd in relatie tot robotica en tot recycling. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid werden drie workshops verzorgd voor 11 vmbo-klassen van Sprengeloo, gericht op de thema’s repair, recycle, reuse and reduce. Daarnaast zijn workshops ontwikkeld die door docenten in de klas gegeven konden worden, onder andere gericht op het recyclen van plastic tassen.


> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.