image

ORGANISATIE

Ondernemings­raad

De Ondernemingsraad (OR) van CODA bestaat uit Marcel Bakker (voorzitter), Mirjam van Weert-Timmerman (secretaris), Marianne Bonder, Mia van Teijlingen en Margot Appelman. Zij zijn binnen CODA werkzaam in het team Publiek en/of het team Informatie & Collecties. De OR en de directie kwamen in totaal acht keer samen voor regulier overleg, dat in aparte vergaderingen door de OR werd voorbereid. De agenda’s en verkorte notulen werden op CODA Actueel gedeeld.

Instemmingsaanvragen

Er zijn door de directie gedurende het jaar vier instemmingsaanvragen aan de OR voorgelegd. De aanvragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: verplichting opname verlofdagen, aanstelling preventiemedewerkers, wijziging Arbodienst en de thuiswerkregeling. Na (extra) overleg tussen de OR en de directie heeft de OR met alle aanvragen ingestemd. Hierbij zijn bij de schriftelijke instemming door de OR bij vrijwel alle aanvragen enkele adviezen en/of kanttekeningen opgenomen.

Medewerkersonderzoek

Aan het begin van het jaar zijn samen met de directie gesprekken gevoerd met de organisatieadviseur die binnen CODA het medewerkersonderzoek gaat uitvoeren en begeleiden.