image

INCLUSIE

CODA voor iedereen

Met programmering op maat maakte CODA cultuur toegankelijk voor iedereen. Het uitgangspunt hierbij is dat verschillende groepen in de samenleving zich (h)erkend en welkom voelen in CODA, het cultuurhuis van de stad. We willen hen zowel in CODA Museum als in CODA Bibliotheek laten genieten van alles wat CODA te bieden heeft op het gebied van kunst, sieraden, boeken en erfgoed. Hierbij werd aansluiting gezocht bij zowel tentoonstellingen die op dat moment in CODA te zien waren als bij de actualiteit en thema’s die in CODA uitgelicht werden. Binnen de door ons gehanteerde Code Diversiteit & Inclusie streven we ernaar om de diversiteit in onze samenleving duidelijk naar voren te laten komen.

“De inzet van CODA-vrijwilligers die zorgdragen voor een prachtige middag is hartverwarmend.”

Samenwerkingspartners

In nauwe samenwerking met verschillende sociaal-maatschappelijke partners uit Apeldoorn en omgeving werden rondleidingen en activiteiten op maat aangeboden die aanhaakten bij de verschillende pijlers binnen CODA. Dit jaar werd nauw samengewerkt met Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe, Erfgoed Gelderland, Stichting NAH Gelderland, Alignmenthouse, Cultuur Oost, Geheugensteunpunt Apeldoorn, GIGANT, Stimenz, KOM Apeldoorn, MEE Veluwe, De Kap, COA, Impuls &Woortblind ,Onze Wereld en Visio. Samen met deze partners werden rondleidingen en bijeenkomsten georganiseerd waarbij de behoefte of wens van de verschillende doelgroepen het uitgangspunt vormde. Uit verschillende onderzoeken en uit reacties van deelnemers blijkt dat dit zowel een positief effect heeft op het welzijn van de deelnemers als ook op hun relatie met eventuele mantelzorgers.

Er werd aan het eind van dit jaar gestart met het maken van een projectplan voor een prikkelarm-programma. Samen met de Stichting Onbeperkt Genieten en lokale partners worden rondleidingen ontwikkeld voor mensen met een prikkelverwerkingsstoornis of een prikkelgevoeligheid.