image

CODA BIBLIOTHEEK

Bibliotheek­vernieuwing

CODA is hét cultuurhuis van de stad, een openbare plek met ruimte voor ontwikkeling waar activiteiten interdisciplinair geprogrammeerd worden en waar de traditionele bibliotheekfunctie met allerlei vormen van kunst, cultuur en erfgoed verbonden wordt. Rode draad zijn vaardigheden als taal en rekenen, gecombineerd met creatieve en digitale vaardigheden. Ook het stimuleren van ontmoeting en uitwisseling zijn belangrijk binnen projecten die rond bibliotheekvernieuwing worden opgezet. CODA vernieuwt de bibliotheek door in te zetten op ‘van lenen naar delen van kennis en culturele activiteiten’. Een toekomstgericht beleid, dat inspeelt op actuele, maatschappelijke ontwikkelingen. Comm in Bedrijf maakte deel uit van innovatieprojecten die rondom het bestrijden en de preventie van laaggeletterdheid door de Gelderse Bibliotheken werden opgezet; Rijnbrink was in opdracht van de Provincie Gelderland uitvoerder van deze regeling. In de periode van sluiting werd gestart met de voorbereidingen van een aantal projecten dat in de loop van 2020/2021 opgeleverd werd zoals Route Röntgen, Het Grote Verhaal van Apeldoorn en de openbare Makerspace van CODA ExperienceLab. Route Röntgen vertelt het verhaal van Wilhelm Conrad Röntgen en zijn ontdekking van de x-stralen en verbindt deze met toepassingen in bijvoorbeeld de medische wetenschap en kunst. Via twee paviljoens worden bezoekers vanaf het tweede kwartaal van 2021 uitgenodigd en uitgedaagd om zelf te ontdekken. Vorig jaar werd de nieuwe entree gerealiseerd en eind dit jaar zijn de inname- en uitleenautomaten voor boeken verplaatst, zodat bezoekers direct bij binnenkomst boeken kunnen inleveren en bij weggaan kunnen lenen. De installatie van deze nieuwe machine liep enige vertraging op omdat de oude ingang onverwacht door de coronamaatregelen als uitgang gebruikt werd. Medio december zijn de machines geïnstalleerd, omgeven door een kunstwerk van karton en papier dat kunstenaar Gabi Rets in opdracht van CODA maakte en dat ook de centrale hal en entree siert. CODA dok Zuid werd verbouwd omdat ook het CJG en Samen055 daar een plek kregen; de opening was begin juli. CODA is met beide organisaties een samenwerkingsverband aangegaan zodat ook in programmering (gedeeltelijk) samen opgetrokken kan worden. Vanaf 2021 krijgt het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) een plek in de CODA vestigingen; medewerkers klantenservice hebben dit jaar de bijbehorende cursus e-learning van de digitale overheid afgerond.