image

CODA ARCHIEF

Archief & erfgoed

CODA Archief en Kenniscentrum sloot in maart haar deuren en kon op 1 juni open op afspraak. Ook in de tweede helft van het jaar was bezoek op afspraak mogelijk, met uitzondering van de lockdown-periodes in november en december. Het leeuwendeel van de dienstverlening is gedurende het jaar online aangeboden. Ook zijn verschillende collecties en archieftoegangen versneld online beschikbaar gesteld, waardoor in het tweede kwartaal een duidelijke toename van het websitebezoek te zien is. Dit zowel op de CODA Archief webpagina’s als ook op door CODA Archief onderhouden erfgoedwebsites zoals Geheugen van Apeldoorn en Apeldoorn en de Oorlog. Dit jaar werden online ruim 1.200 vragen gesteld; vorig jaar waren dat er circa 500. Inmiddels zijn het Rechterlijk archief, de krantencollectie in Delpher, ruim 1.700 foto’s van gemeentewerken, 3.000 foto’s van slooppanden in Apeldoorn (gemaakt tussen 2008 en 2018) en het bijzondere album van Arent Gans, patiënt van de Joods-psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch, online toegankelijk.

Dienstverleningsovereenkomst

De resultaatafspraken van CODA Archief zijn in de context van de Archiefwet vastgelegd in een aparte Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die jaarlijks wordt verlengd. Met het oog op heldere positionering van deze dienstverlening van CODA Archief ten opzichte van de gemeente en andere taken van CODA, is deze werkrelatie sinds 1 mei 2020 belegd bij de Stichting Apeldoorns Archief.

Samenwerking

CODA Archief werkt nauw samen met verschillende Apeldoornse erfgoedinstellingen en landelijke organisaties. Daarnaast is CODA lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en initiatiefnemer van de Programmaraad Historische Paviljoens. Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn telt sinds eind dit jaar 19 partners die gezamenlijk of apart erfgoedactiviteiten organiseren. CODA directeur Carin Reinders maakt deel uit van het dagelijks bestuur en het secretariaat van het Erfgoedplatform wordt eveneens verzorgd door CODA. Bij initiatieven zoals de Maand van de Geschiedenis en het Historisch Café speelt CODA een sleutelrol. De Programmaraad Historische Paviljoens houdt zich bezig met zowel de redactie rondom programmering van de historische paviljoens in CODA Centrale Bibliotheek, als ook met het coördineren van verschillende activiteiten zoals de Verhalentafel. Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, de werving en aansturing van vrijwilligers, de website en nieuwsbrief alsmede de realisatie van de bijbehorende activiteiten- en educatieprogramma zijn in handen van CODA, in samenwerking en in afstemming met het bestuur van Stichting Apeldoornsche Bosch en ’s Heeren Loo.

Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Erfgoedplatform Apeldoorn en de gemeente werd gewerkt aan de beleidskaders, programmering en presentatie van Het Grote Verhaal van Apeldoorn; een project dat zich richt op de belangrijkste momenten in de Apeldoornse geschiedenis. Doel is meer samenhang in de erfgoedactiviteiten aanbrengen om zo meer publieksparticipatie te genereren. Een van de eerste resultaten is het door Nanda Roep (auteur) en Hélène Jorna (illustrator) gemaakte kinderboek Lang geleden in Apeldoorn waarin 10 erfgoedthema’s in de Apeldoornse geschiedenis gegoten zijn in evenzoveel verhalen voor kinderen. Dit boek werd op 30 september tijdens de opening van de CODA Kinderboekenweek gepresenteerd. In die week werd het eveneens uitgedeeld aan alle groepen 5 van Apeldoornse basisscholen. Het Grote Verhaal van Apeldoorn wordt bij de gemeente gebruikt als basis en inspiratiebron voor erfgoed- en omgevingsbeleid dat wordt ontwikkeld voor 2021.