image

CODA BIBLIOTHEEK

Educatie & programmering

Op de gebieden leesbevordering en mediawijsheid bood CODA verschillende (online) lesprogramma’s, ook tijdens periodes van sluiting. Deze activiteiten voor kleine groepen werden ook ingezet als zomerprogramma in alle bibliotheekvestigingen. CODA zette hiermee in op een doorlopend en toegankelijk leesbevorderingsprogramma, ook tijdens de vakantiesluiting van het onderwijs. Spelvormen en (voor)lezen werden gecombineerd in activiteiten als Alfabet ABC van Charlotte Dematons, woordhinkelen, voorlezen aan je knuffel, BuitenBoekstart in een tipi op het Van Reekumplein en een leesbingo. In CODA, of digitaal vanaf maart, waren er activiteiten die aansloten op landelijke campagnes van het CPNB: de Boekenweek, Nederland Leest, de Spannende Boekenweken, Zomerlezen en de Nationale Voorleesdagen en bijbehorende regionale voorleeswedstrijd. Online werd ingezet op e-books, jeugdbibliotheek.nl, devoorleeshoek.nl, yoleo, de LuisterBieb-app en Superboek; ook kon een digitale voorleestas besteld worden. Met een bibliotheekabonnement voor scholen konden kinderen gratis boeken lenen; hier maakten gemiddeld 62 scholen gebruik van. CODA is partner van de Brede Scholen Apeldoorn en in dat kader werden de Boekenbende (52 leerlingen), voorleesworkshops (45 leerlingen), ZininZinnen (1 school) en de Vliegensvlugge Verteller (437 leerlingen) aangeboden. Klassenbezoeken in de bibliotheek waren slechts beperkt mogelijk (7). Bibliotheken in de Stedendriehoek startten met Aventus met pilots waarbij leesbevorderingsactiviteiten voor mbo niveau 2-leerlingen georganiseerd werden. Rijnbrink plaatste hiervoor een boekencollectie op school, docenten Nederlands kregen een schoolabonnement en klassen werden rondgeleid in CODA. Bij verschillende themablokken in CODA Centrale Bibliotheek waren boeken te vinden rond maandelijks wisselende thema’s. Een vast thema is ‘Sprinters’ waar de nieuwste boeken van (inter)nationale schrijvers te vinden zijn. De aanschaf van sprinters is een van de speerpunten van het team Collecties om zo aan te haken bij de actualiteit.

Voor de coronamaatregelen

Er werd in januari gestart met de Voorleesexpress aan huis voor kinderen met een taalachterstand. Dit programma kon, met tussenpozen in verband met maatregelen, het hele jaar doorgaan. Tijdens de Nationale Voorleesdagen waren er activiteiten rondom prentenboek van het jaar Moppereend, zoals voorleessessies, fotoshoots, knutselfeesten in CODA De Maten en dok Zuid, BoekStart Inloop-specials en een muzikale voorstelling met 412 deelnemers in totaal. Het bijbehorende lesprogramma Boek-O-Matic vanuit Cultuurmenu trok 460 deelnemers op vijf basisscholen. De Nationale Voorleeswedstrijd had in februari en maart plaats in CODA (21 deelnemers, 350 bezoekers). De CPNB-campagne Nederland Leest Junior kon voor de sluiting nog georganiseerd worden voor vijf scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Tijdens de coronamaatregelen

Periodes van sluiting en maatregelen resulteerden in de inzet van maatschappelijke activiteiten en lesprogramma’s via online kanalen. Naast CODA Afhaalbieb konden bezoekers gebruikmaken van leestips via het digitale platform CODA Cultuur(t)huis en deden basisschoolleerlingen en bezoekers in de zomer mee met Vakantielezen: met een land(spaar)kaart konden zij in de bibliotheek, online en thuis meedoen aan leesopdrachten. Onder de noemer CODA Expeditie werden aansluitende thematische activiteiten georganiseerd zoals een gedachtenreis maken en een jungle bouwen geïnspireerd op het werk van Couzijn van Leeuwen in de bibliotheek. Tijdens periodes waarin CODA Bibliotheek onder voorwaarden geopend was, konden studie- en werkruimtes gereserveerd worden; hier werd veelvuldig gebruikt van gemaakt. Vanaf de novembersluiting konden jongeren voor wie thuis studeren geen vanzelfsprekendheid was in CODA terecht en gebruikmaken van een studieplek en/of computer. Van maart tot en met juni werd Kinderjury in de klas georganiseerd (13 basisschool­klassen, 392 leerlingen). Ze konden kiezen uit 25 boeken en stemmen op hun favoriet. Schrijver Maranke Rinck verzorgde de online uitreiking. Als alternatief voor fysiek bibliotheekbezoek werd met een padlet een online bibliotheekspel ontwikkeld dat thuis of in de klas gespeeld kon worden. Tijdens de Kinderboekenweek ging schrijver Marlies Slegers op klassenbezoek bij 65 leerlingen. Lessen Mediawijsheid werden via social media en met een thuis-challenge gegeven (300 leerlingen uit groep 6 en 80 ouders). Het Boekstart Coach-programma werd in verband met corona geannuleerd.


> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.