image

ORGANISATIE

Raad van Toezicht

“2020, een jaar dat voor veel toekomstvisies een belangrijk ijkpunt had moeten zijn. Het klinkt magisch, twintig-twintig - als een moment waarop bepaalde ontwikkelingen een bepaald resultaat hadden moeten halen. Dat het jaar 2020 totaal anders zou uitpakken, weten we nu allemaal.

De cultuursector heeft geleden onder de gevolgen van corona. Ook CODA is minder open geweest, heeft minder bezoekers ontvangen en minder boeken kunnen uitlenen. Toch hebben we ook dit jaar veel kunnen betekenen, door CODA meer online en digitaal aan te bieden en zichtbaar te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de beeldbank van CODA Archief en de historische kaarten van Erfgoed Apeldoorn die online te bekijken zijn, en aan CODA Afhaalbieb waarmee een verrassingspakket met boeken aangevraagd kon worden. CODA is een vitale en onmisbare organisatie van en voor Apeldoorn. Dat wat CODA biedt, blijft. De inzet, professionaliteit en flexibiliteit die CODA in huis heeft, wordt ook de komende jaren ingezet om één van de toonaangevende culturele organisaties te zijn en blijven.” Arjen Woudenberg, voorzitter Raad van Toezicht CODA

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestond uit vijf leden en is evenwichtig samengesteld. Tot de kerntaken behoren toezicht houden en advies geven; hierbij vormden de richtlijnen uit de Code Cultural Governance een belangrijk uitgangspunt.

de heer drs. A. (Arjen) Woudenberg

voorzitter RvT en lid Remuneratiecommissie directeur-eigenaar KMuitgevers|KMpublishers

de heer drs. C.W.W. (Christian) van den Berg

voorzitter Auditcommissie organisatieadviseur en interim manager WagenaarHoes

de heer drs. J.A. (Jan) de Ruiter

voorzitter Remuneratiecommissie

mevrouw C.A.J. (Corinne) Casseres

lid Auditcommissie vermogensbeheerder ABN AMRO MeesPierson

mevrouw S.N.C. (Sonja) Paauw

lid Remuneratiecommissie communicatie-adviseur P.S. Communicatie

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder CODA

De leden en directeur-bestuurder vervullen naast hun werkzaamheden voor CODA uiteenlopende (maatschappelijke) nevenfuncties binnen verschillende organisaties, stichtingen en/of verenigingen. Arjen Woudenberg penningmeester en secretaris stichting Zutphen: Doen! bestuurslid stichting Musea Zutphen Christian van den Berg voorzitter RvT Sociale Wijkteams Arnhem

Jan de Ruiter voorzitter HOPE XXL voorzitter SiegerWhiteStichting voorzitter Comité van Aanbeveling ZevenaarMuziekstad comité van Aanbeveling Buitenblik Corinne Casseres penningmeester bij Stichting Culinair Erfgoed van de Lage Landen lid Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen lid Raad van Toezicht Museum Arnhem / lid Auditcommissie

Sonja Paauw fractievoorzitter D66 Zwolle bestuurslid D66, thema afdeling Cultuur & Media Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA voorzitter Raad van Toezicht Mode Met een Missie voorzitter programmaraad Museum Vereniging Amsterdam klankbordgroep Huis van het Boek, Den Haag voorzitter Stichting Cultuurkwartier Apeldoorn voorzitter Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn voorzitter Stichting Projectkoren bestuurslid Muziekkring De Veluwse Cantorij lid dagelijks bestuur Erfgoed Platform Apeldoorn (EPA)