image

CODA BIBLIOTHEEK

CODA Taalhuis

Inwoners van Apeldoorn kunnen bij CODA Taalhuis terecht als zij moeite hebben met één of meerdere basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen) en/of digitale vaardigheden. Er werden 95 intakegesprekken gevoerd en 240 mensen namen deel aan activiteiten die zowel bij CODA, de partnerorganisaties als online plaatsvonden. Het merendeel van hen had een migratie-achtergrond; het aantal deelnemers dat Nederlands als moedertaal heeft, steeg licht. Om iedereen te kunnen helpen, werden vrijwilligers ingezet die opgeleid zijn tot taal- en/of digicoach. Begin dit jaar werd een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers opgezet en werd een introductiebijeenkomst georganiseerd. De geplande training Taal voor het Leven werd verplaatst naar het najaar; deze werd online aangeboden. Grotere inspiratiebijeenkomsten konden helaas niet doorgaan; wel kreeg een aantal vrijwilligers scholing op het gebied van online coaching en kon meegedaan worden aan verschil­lende webinars. Er werden 81 vrijwilligers ingezet voor zowel 1-op-1 coaching als voor coaching in kleine groepjes; ook hielpen zij tijdens uiteenlopende inloopactiviteiten. Er zijn 20 vrijwilligers tijdelijk gestopt; zij pakken hun werkzaamheden weer op zodra dit kan. Naast het aanbieden van taal-, reken- en digi-activiteiten verwijst CODA Taalhuis cursisten ook door naar de partnerorganisaties Stichting Da Capo, Stimenz, TopTaal, CLC Inburgering Apeldoorn en Aventus. Met de start van Comm in Bedrijf werd een stap gezet om NT1’ers binnen de eigen werkplek te benaderen, om hen vanaf daar verder te helpen op het gebied van lezen en schrijven. Hierbij werd samengewerkt met Apeldoornse werkgevers en de Gemeente Apeldoorn. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wordt dit opgepakt. CODA Taalhuis wordt gefinancierd uit gemeentelijke WEB-gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) waarbij samengewerkt wordt met partners in het sociale domein, (in)formele aanbieders van taallessen Nederlands, de gemeente, Lucrato werkbedrijf, Vluchtelingenwerk, Leren & Werken en het UWV.

Voor de coronamaatregelen

Op donderdagavond had Beeld/Spraak Taalhub plaats waarbij deelnemers aan de hand van een boek of een tentoonstelling taalles kregen van een CODA-docent. Om deze bijeenkomsten laagdrempelig te houden, konden deelnemers zonder aanmelding vooraf meedoen.

Op maandag en donderdag werden in CODA Taalhuis inloopspreekuren georganiseerd waar iedereen met zijn of haar vragen terecht kon. Daarnaast waren er aparte inloopmomenten voor bewoners van het AZC en werden ook in CODA dok Zuid inloop­momenten georganiseerd. Taal- en rekencoaching hadden doorlopend plaats in verschillende vestigingen van CODA en bij partners zoals Don Bosco en de Spitsbergen­school.

Tijdens de coronamaatregelen

Tijdens aangepaste bijeenkomsten Beeld/Spraak Taalhub kregen deelnemers (na aanmelding vooraf) taalles van een CODA-docent. De fysieke inloopspreekuren werden in verband met de sluiting omgezet naar telefonische spreekuren. Tijdens periodes waarin versoepeling mogelijk was, was het spreekuur ook op afspraak te bezoeken. Daarnaast werd taalcoaching voor een deel ook online aangeboden: Taalhuis-vrijwilligers gingen via Zoom in gesprek met hun cursisten om de nodige hulp te bieden. Ook werden taalwandelingen ingezet waarbij vrijwilligers met hun cursisten onder andere in de paleistuinen van Paleis Het Loo wandelden; een digi-vrijwilliger ontwikkelde hiervoor een online wandelkaart. Tot slot werd een aparte Facebookgroep voor CODA Taalhuis gestart waarin informatie met een grote groep gedeeld werd.


> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.