ONLINE

Website & Cultuur(t)huis

Onze website en subsites werden gezamenlijk 685.582 keer bezocht (1.083.646 in 2020*). 3% van de bezoekers kwam op www.coda-apeldoorn.nl terecht via social media. Google Grants en de daarbij behorende advertenties resulteerden in 34.530 websitebezoeken. Op onze website werden 27% meer pagina’s bekeken (15,12% in 2020), met als grootste stijgers aan CODA Paper Art gerelateerde pagina’s en de pagina voor museumtickets. Bezoekers van museumpagina’s en de activiteitenagenda verplaatsten zich tijdens sluitingsperiodes juist naar pagina’s waar online activiteiten werden aangeboden. Om onze leden en bezoekers tijdens sluitingsperiodes zo goed mogelijk van dienst te zijn, werden online activiteiten en services samengebracht onder de noemer CODA Cultuur(t)huis.

* Meting in 2020 inclusief CODA-pagina’s subwebsites, in dit jaarverslag separaat opgenomen.

De erfgoedpagina’s op de CODA-website werden 51.797 keer bezocht, 7% minder dan in 2020. CODA is initiator (totstandkoming, (her)ontwerp) en/of partner) van een aantal erfgoedwebsites en subwebsites. CODA verzorgt de inhoudelijke redactie (soms voor een gedeelte van de site) en draagt, met partners, zorg voor de continuïteit. Het betreft de sites Geheugen van Apeldoorn, Apeldoorn en de Oorlog, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, Gedenkstenen Apeldoorn (sinds tweede kwartaal 2021) en Collectie Gelderland (filter op CODA-onderdelen, de website van Collectie Gelderland werd in totaal ruim 400.000 keer bezocht). In totaal werden deze subwebsites/-pagina’s gerelateerd aan CODA Archief en erfgoed 63.419 keer bezocht. CODA Paper Art resulteerde in 71.387 bezoeken aan de museumpagina van de tentoonstelling, 10.098 bezoeken aan de specifieke artist pages en 14.300 bezoeken aan pagina’s gerelateerd aan een CODA Paper Art-activiteit. De bij de tentoonstelling gerealiseerde online bannering campagne resulteerde in een bereik van 869.861 personen.

Populaire webpagina’s

Ticketpagina museum / de bibliotheekcatalogus / CODA Afhaalbieb / CODA Paper Art / Tour de Papier / bevolkingsregister / donatiepagina / de informatiepagina over coronamaatregelen bij CODA / online activiteiten als challenges / CODA Cultuur(t)huis / activiteitenpagina’s CODA Paper Art en ExperienceLab.

De website en corona

Twee van de meest drukbezochte pagina’s zijn normaal gesproken de bibliotheekcatalogus en activiteitenagenda. Tijdens de sluiting in het eerste en tweede kwartaal werden deze pagina’s echter nauwelijks gebruikt. Hetzelfde geldt voor de museumpagina's en ticketpagina. Archiefpagina’s werden in lockdowntijd juist meer bezocht. De aankondiging van nieuwe tentoonstellingen zorgde voor extra websitebezoekers in zomer en najaar. Op activiteitenniveau waren er bezoekerspieken waar te nemen door activiteiten van CODA ExperienceLab, CODA Paper Art, beurs PAN Amsterdam (vlogsamenwerking), fietsroute Tour de Papier en het herfstvakantieprogramma. We kregen daarnaast regelmatig verkeer binnen via Google Maps (route naar gebouw). Zonder fysiek bezoek werd er ook geen Google Maps gebruikt.