ORGANISATIE

Sociaal jaarverslag

Leven lang leren

Een leven lang leren staat ook voor de medewerkers van CODA centraal. In 2021 zijn met alle medewerkers jaargesprekken gevoerd waarin is teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar 2022. Persoonlijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de jaargesprekken. CODA faciliteert dat iedere medewerker in 2022 een workshop volgt op dit gebied. Keuzethema’s zijn onder andere persoonlijke presentatie, werkplezier, omgaan met spanning en conflicten, Excel en storytelling. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in teamontwikkeling.

Thuiswerken – hybride werken

Thuiswerken bleef als gevolg van corona de norm in 2021. Vooruitlopend op een toekomst waarin hybride werken de norm zal worden, heeft CODA hiertoe beleid opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en kaders voor medewerkers die hybride kunnen en willen werken vastgelegd.

Formatie

Het aantal medewerkers is toegenomen naar 115 (2020: 107). Van hen waren er 93 vrouw en 22 man, met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Binnen verschillende afdelingen werd gebruikgemaakt van 276 vrijwilligers (2020: 270). Er werden 25 vacatures uitgezet, er kwamen 28 nieuwe medewerkers in dienst. Dit jaar zijn er 27 medewerkers uit dienst getreden, onder andere vanwege het accepteren van een baan buiten CODA, einde tijdelijk dienstverband of pensioen.

HR-processen en beleid

In 2021 zijn alle HR-processen beschreven en geactualiseerd als basis voor een nog efficiëntere bedrijfsvoering. Ook het HR-beleid is op een aantal punten geactualiseerd, onder andere m.b.t. het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, jaargesprekken en de studiekostenregeling.

ARBO

CODA heeft een nieuwe arbodienst gecontracteerd: De Bedrijfspoli. De visie op duurzame inzetbaarheid en het vermogen van medewerkers om bewust bezig te zijn met de eigen gezondheid en ontwikkeling sluit aan bij de kernwaarden van CODA. Het proces rondom de Wet Verbetering Poortwachter is gewaarborgd. Het contract met de externe vertrouwenspersoon is verlengd.

Ziekteverzuim

Het gemiddeld ziekteverzuim bedroeg 4,75% (2020: 6,37%).