ORGANISATIE

Schenkingen, aanwinsten & subsidiënten

Mede door de verschillende tentoonstellingen die in CODA Museum te zien waren, heeft CODA de collectie verder kunnen uitbreiden via aankopen en schenkingen. Na de tentoonstelling van Judith Bloedjes is de collectie uitgebreid met een aantal keramieken sieraden. Ook CODA Paper Art zorgde voor uitbreiding, in de vorm van verschillende werken en sieraden van papier, waaronder werk van Sander Stada, Wouter Venema en Machteld Rullens. De sieradencollectie is uitgebreid door donaties van sieraden uit de nalatenschap van Lucy Sarneel en de collectie van Jerven Ober. Ook zijn er sieraden van Evert Nijland, Laura Bakker, Réka Fekete en Salim Bayri onderdeel geworden van de CODA collectie. De collectie moderne kunst is uitgebreid met verschillende schilderijen en werken van Gaby Bovelander, tekeningen van Zoltin Peeter en werk van Rob Voerman. De historische collectie is aangevuld met objecten uit het Apeldoornsche Bosch, van borden en bestek tot collectebusjes. Verschillende soorten ADO-speelgoed, waaronder een trein, zijn toegevoegd aan de CODA collectie. Van verscheidene oud-Apeldoornse bedrijven heeft CODA objecten ontvangen, zoals een plaquette uit de Zwitsalfabriek.

Subsidiënten & sponsoren

Subsidies en de steun van fondsen en stichtingen zijn essentieel voor CODA. Deze bijdragen maken tentoonstellingen, aanwinsten, het educatie- en inclusieprogramma en nog veel meer projecten en activiteiten mede mogelijk. CODA is zeer erkentelijk voor de ontvangen bijdragen. Daarnaast zijn wij onze subsidiënten dankbaar voor de welwillendheid waarmee zij samen met ons nadachten over projectaanpassingen ten gevolge van de coronamaatregelen. Provincie Gelderland Gemeente Apeldoorn Koninklijke Bibliotheek Samenwerkende Gelderse Bibliotheken Rijnbrink Fonds voor Cultuurparticipatie Ministerie OCW - Tel mee met Taal Erfgoed Gelderland Erfgoed Platform Apeldoorn Mondriaan Fonds VSBfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Fonds 21 Vfonds Hendrik Mullerfonds Gravin van Bylandt Stichting Nationale Nederlanden Europese Commissie Fonds Sluyterman van Loo Frank van der Wal Fonds Toeristisch Platform Apeldoorn RAAK aanmoedigingsprijs