ORGANISATIE

Raad van Toezicht

Net als in 2020 zijn veel culturele instellingen in 2021 een groot gedeelte van het jaar gesloten geweest. Ook CODA heeft dit jaar weer minder bezoekers ontvangen en minder boeken kunnen uitlenen. Toch hebben ook in 2021 weer veel mensen CODA weten te vinden. Minder fysiek, maar CODA is wel veel online en digitaal bezocht. De CODA-thuischallenge (ontwerp een bordspelpion voor kinderen), een digitale rondleiding door CODA Paper Art of de CODA Boekenblog, het was allemaal online te vinden. CODA is en blijft de vitale en toonaangevende culturele organisatie van en voor Apeldoorn en Oost-Nederland. Dat wat CODA biedt, bleef het afgelopen jaar beschikbaar en zal dit de komende jaren ook blijven. De inzet, professionaliteit en betrokkenheid van alle CODA-medewerkers is de garantie hiervoor. CODA is er door én voor mensen! Arjen Woudenberg, voorzitter Raad van Toezicht CODA

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en is evenwichtig samengesteld. Tot de kerntaken behoren toezicht houden en advies geven; hierbij vormen de richtlijnen uit de Code Cultural Governance een belangrijk uitgangspunt.

De heer drs. A. (Arjen) Woudenberg, directeur-eigenaar KMuitgevers|KMpublishers

Voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie CODA

De heer drs. C.W.W. (Christian) van den Berg, organisatieadviseur en interim-manager WagenaarHoes

Voorzitter auditcommissie tot en met 30 juni 2021

De heer drs. J.A. (Jan) de Ruiter

Voorzitter remuneratiecommissie

Mevrouw C.A.J. (Corinne) Casseres MBA, vermogensbeheerder ABN AMRO MeesPierson

Lid auditcommissie

Mevrouw S.N.C. (Sonja) Paauw, communicatieadviseur P.S. Communicatie

Lid remuneratiecommissie

Relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht en directeur-bestuurder CODA

De leden en directeur-bestuurder vervullen naast hun werkzaamheden voor CODA uiteenlopende (maatschappelijke) nevenfuncties binnen verschillende organisaties, stichtingen en/of verenigingen. Arjen Woudenberg Algemeen secretaris Gelderse Kerken Penningmeester en secretaris stichting Zutphen: Doen! Bestuurslid stichting Musea Zutphen (tot 1 juni 2021) Christian van den Berg Voorzitter RvT Sociale Wijkteams Arnhem Jan de Ruiter Voorzitter HOPE XXL Voorzitter SiegerWhiteStichting Voorzitter Comité van Aanbeveling ZevenaarMuziekstad Comité van Aanbeveling Buitenblik Lid Raad van Toezicht KGC Corinne Casseres Lid Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen Lid Raad van Toezicht Museum Arnhem / voorzitter Auditcommissie Sonja Paauw Fractievoorzitter D66 Zwolle Bestuurslid D66, thema afdeling Cultuur & Media Carin Reinders, directeur-bestuurder CODA Voorzitter Raad van Toezicht Mode Met een Missie Voorzitter programmaraad Museum Vereniging Amsterdam Lid jury Stevin Wetenschapsprijzen 2021-2022-2023 Voorzitter Stichting Cultuurkwartier Apeldoorn Voorzitter Stichting Culturele Evenementen Apeldoorn Voorzitter Stichting Projectkoren Bestuurslid Muziekkring De Veluwse Cantorij Lid dagelijks bestuur Erfgoed Platform Apeldoorn (EPA) Projectleider Kunstenplan Diever, Village of Shakespeare