INCLUSIE

Programmering

Dit jaar hadden er 31 activiteiten plaats (195 deelnemers) gedurende de 28 weken dat inclusieprogrammering mogelijk was buiten de coronasluitingen om. Ingegeven door de coronabeperkingen en omdat de inclusiedoelgroepen veelal kwetsbaar zijn, is tijdens de sluiting van CODA ingezet op beleidsontwikkeling en het bereiken van nieuwe doelgroepen. In 2021 werden er negen rondleidingen in CODA Museum gegeven en zes edities van het Geheugenkabinet georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten. Er waren zes rondleidingen voor nieuwkomers om te verbinden aan de hand van kunst en taal. Het programma Heuglijk ontspannen, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, kon niet plaatshebben vanwege de extra openstelling van CODA Museum op maandagen na een lange periode van coronasluiting. Er had een fysieke Human Library plaats met acht ‘levende boeken’ en een enthousiast team van vrijwilligers. Er werd 35 keer een boek uitgeleend en bezoekers beoordeelden deze ervaring met een 9.3 gemiddeld.

“Ik had een groot vooroordeel, dat vind ik verschrikkelijk. Maar door dit gesprek kijk ik er nu echt anders naar.”
– bezoeker Human Library

Nieuwe programma’s

Een hoogtepunt was de realisatie van het prikkelarm museumbezoek aan CODA Museum, in 2021 onder andere aan CODA Paper Art, waarmee CODA het eerste museum van Gelderland is dat een maandelijkse openstelling biedt voor prikkelgevoelige mensen. De training Prikkelarm & Cultuur voor medewerkers droeg hieraan bij. Het Algemeen Dagblad publiceerde in alle edities over deze Gelderse primeur. Podcastserie Paper Talk werd ontwikkeld bij CODA Paper Art en omvatte een serie audioverhalen van mensen uit Gelderland die hun gedachten en associaties bij een kunstwerk deelden. CODA nodigde acht mensen uit om te vertellen over ervaringen, emoties en herinneringen bij het zien van een kunstwerk in de tentoonstelling. Door deze verhalen te bundelen, ontstond een collectie persoonlijke ervaringen die de luisteraar liet ervaren hoe een ander naar een werk kijkt. Paper Talk werd in de tentoonstelling en online via Spotify aangeboden.

Pilot Onzichtbaar zichtbaar werd in 2021 gestart met reliëfafbeeldingen en miniatuurversies van werken waarmee mensen met een visuele beperking kunst konden ervaren. Een testpanel probeerde de gebruikte objecten uit en adviseerde ons m.b.t. de doorontwikkeling van het programma. Beeldend kunstenaar Colette Vermeulen maakte voor deze activiteit een voelobject en een miniatuurversie van haar werk in CODA Paper Art. Vanaf oktober bezochten vier woonzorgcentra op regelmatige basis CODA Museum voor het programma Onvergetelijk CODA. Twee van hen sloten een jaarabonnement af. Onvergetelijk CODA is een programma waarbij mensen met dementie en hun naasten naar kunst kijken en daarover in gesprek gaan.

> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.