ORGANISATIE

Participatie­cijfers

De bibliotheek, het archief en de Makerspace van het ExperienceLab zijn de eerste vierenhalve maand van het jaar dicht geweest (t/m 19 mei). Het museum en café, de winkel, de Showroom van het ExperienceLab en Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch waren gesloten t/m 4 juni en opnieuw van 19-12 t/m 31-12. Tijdens de periodes dat we geopend waren, was er sprake van beperkende maatregelen met betrekking tot groepsgrootte, de verplichte 1,5 meter afstand en het maximaal toegestane aantal deelnemers per vierkante meter. Dit maakte het bereik beperkt. Vanaf 6 november werd de verplichte QR-code/het coronatoegangsbewijs ingevoerd voor musea en was het mondkapje vrijwel geheel het najaar verplicht in heel CODA. De bibliotheek kon de (gedeeltelijke) sluiting ten dele opvangen met CODA Afhaalbieb. De diensten van CODA Archief werden grotendeels online aangeboden. Voor het museum en ExperienceLab werd sterk ingezet op online activiteiten om zo de tentoonstellingen en de collectie toch met bezoekers te kunnen delen. Doordat niet alleen CODA maar ook scholen moesten sluiten, is het klassenbezoek (in 2021 onderdeel van de post ‘Educatie’ waar ook activiteiten onder vallen) gedaald. Het educatieve aanbod is zoveel mogelijk online beschikbaar gemaakt. Alleen de maanden oktober en (begin) november boden meer mogelijkheden, vanwege het tijdelijk afschaffen van de 1,5 meter. De verblijfsplekken in de bibliotheek, waar fors gebruik van wordt gemaakt, mochten ook geruime tijd na opening niet gevuld worden (alleen als doorgangslocatie). Vanaf 19 december moesten museum, café, winkel, archief en ExperienceLab sluiten i.v.m. een nieuwe lockdown. De bibliotheek bleef open voor het afhalen van boeken/materialen en voor werken, studeren en activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Alle overige activiteiten en bijeenkomsten mochten niet plaatshebben. Het opgezette kerstvakantieprogramma werd geannuleerd. CODA Paper Art kwam met de lockdown vervroegd ten einde, waardoor de laatste bezoekerspiek niet plaatshad. Op online platform CODA Cultuur(t)huis is in sneltreinvaart een divers online programma opgezet voor de kerstvakantie.

* 2021 was het eerste volledige meetjaar als CODA ExperienceLab (voorheen FabLab en VR Lab) ** samenvoeging klassenbezoeken en educatie-activiteiten, voorheen vermeld als klassenbezoeken en onderdeel van bezoekers museum, archief en bibliotheek *** meting voorheen inclusief CODA pagina’s subwebsites, vanaf 2021 separaat vermeld in hoofdstuk Online