ORGANISATIE

Ondernemings­raad

De Ondernemingsraad (OR) van CODA bestaat uit Marcel Bakker (voorzitter), Mirjam van Weert-Timmerman (secretaris), Marianne Bonder, Mia van Teijlingen en Margot Appelman. Zij zijn binnen CODA werkzaam in het team Publiek en/of het team Informatie & Collecties. De OR en de directie kwamen in totaal acht keer samen voor regulier overleg, dat in aparte vergaderingen door de OR werd voorbereid. Zowel de directie als de ondernemingsraad diende voor deze overleggen agendapunten in. De leden van de ondernemingsraad hebben jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht, zo ook in 2021.

Instemmingsaanvragen

Er zijn door de directie gedurende het jaar twee instemmingsaanvragen aan de OR voorgelegd: over het beleid arbeidsovereenkomsten en over arbodienstverlening. Bij de keuze voor een nieuwe arbodienst is de ondernemingsraad nauw betrokken geweest. Twee leden waren aanwezig bij zowel de kennismakingsgesprekken als de vervolggesprekken met de kandidaat-arbodiensten. De ondernemingsraad stemde in met beide aanvragen.

De termijn van deze ondernemingsraad verliep eind december. In het vierde kwartaal zijn voorbereidingen getroffen voor eventuele verkiezingen en heeft de ondernemingsraad zich ingezet om nieuwe leden te werven. Half december bleek dat – gezien de aanmelding van twee medewerkers – er geen verkiezingen nodig waren.