CODA ARCHIEF

HAB & Gedenkstenen

Na de tijdelijke tentoonstelling en audiotour die CODA in 2018 realiseerde op het terrein van ’s Heeren Loo, kon dankzij de geïntensiveerde samenwerking tussen CODA, Stichting Apeldoornsche Bosch, ’s Heeren Loo en de gemeente in januari 2020 Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch worden geopend. Het Herinneringscentrum is een permanente plek waar schoolgroepen en reguliere bezoekers kennis kunnen nemen van de geschiedenis en ontruiming (januari 1943) van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch. In gelijke tred met CODA Museum en CODA kon Archief Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch op 7 juni weer haar deuren openen voor bezoeken op afspraak.

“U hebt mij bij het onderzoek naar de geschiedenis van mijn grootvader ontzettend geholpen door waardevolle informatie te vinden en mij toe te sturen. Er is nu veel meer duidelijk over de plaats en toedracht van zijn noodlottige overlijden.”

Artist-in-residence Merijn Scholten verwerkte zijn bezoek aan CODA in een tekst die verscheen in de publicatie Het huis op het kruispunt. In de periode van sluiting werden een nieuwe nieuwsbriefvormgeving voor het Herinneringscentrum en een nieuwe website voor Gedenkstenen Joods Apeldoorn gerealiseerd en werd er een herdenkingsfilm getoond. Daarnaast werd verder gewerkt aan de plannen om bij het Herinnerings­centrum een educatief paviljoen te realiseren waarin het uit te breiden educatief programma voor alle onderwijsniveaus kan worden aangeboden. CODA Archief onderzocht en ontdekte samen met sporthistoricus Jurryt van de Vooren dat de oudste sportfilm (3.227 kijkers) in kleur gemaakt werd op de sportvelden van Het Apeldoornsche Bosch. Aansluitend werd deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar omgekomen maar nog onbekende (Joodse) sporters in de oorlog. Een schenking aan CODA dit jaar bestond uit 14 brieven van Mona van Minden. Zij was 16 jaar toen ze in Het Apeldoornsche Bosch belandde omdat dit een veiligere plek leek dan Amsterdam. Vanuit Apeldoorn schreef Mona over het leven in de inrichting, over wandelingen naar het dorp en over pianoconcerten van Mischa Hillesum die diepe indruk op haar maakten.

­Ook de website Apeldoorn en de Oorlog werd vernieuwd en volgens dezelfde uitgangs­punten vormgegeven als de websites van Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch en Gedenk­stenen Apeldoorn, zodat deze belangrijke websites m.b.t. de Tweede Wereld­oorlog in Apeldoorn nu goed op elkaar aansluiten. Op 18 juni tekenden Jos van Deursen, namens Aventus, en Carin Reinders, namens CODA, een samenwerkingsovereenkomst Burgerschaps­vorming voor vijf jaar. In deze jaren zullen zij samen intensief aan burgerschaps­onderwijs werken. Via projecten rondom vrijheid, democratie, vrede en burgerschap worden studenten van Aventus actief betrokken bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De verhalen uit Herinnerings­centrum Apeldoornsche Bosch dienen hierbij als uitgangspunt.