CODA BIBLIOTHEEK

Educatie

Op de gebieden leesbevordering en mediawijsheid bood CODA verschillende lesprogramma’s aan, ook tijdens periodes van sluiting. CODA is partner binnen het Cultuurmenu in Apeldoorn: met poëzielessen (groep 3 t/m 8) en een les voor kleuters rondom het prentenboek van het jaar, Coco kan het!, namen 50 groepen deel aan de hand van digitale instructievideo’s. Leerlingen gingen thuis of op school aan de slag met polsgedichten, gedichtenposters, poëziekaarten en Boek-O-Matic-filmpjes. Bij de VoorleesExpress aan huis voor kinderen met een taalachterstand hebben 25 gezinnen een traject afgerond. Tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd deden 24 schoolkampioenen mee via videocompilaties, werd er digitaal voorgelezen en was er een livestreamfinale (697 kijkers en deelnemers). Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontvingen scholen extra voorleesmaterialen die ook via de pakketten van de Afhaalbieb werden uitgedeeld. Van maart tot en met juli werd de Kinderjury in de klas georganiseerd (21 basisschoolklassen, 483 leerlingen). Leerlingen gingen aan de slag met boek- en leesgerelateerde opdrachten en maakten fotocollages. Schrijver Rian Visser ging bij de winnende school op bezoek. Het boek met de meeste stemmen was Lees dit boek niet! van Bart Meijer en Michiel Eijsbouts. Tijdens het Kinderboekenweekfeest ontvingen zij het Apeldoorns Uiltje.

“Enthousiasme voor het lezen, op een andere manier met lezen bezig zijn. Kinderen het gevoel geven dat hun mening ertoe doet.”
– leerkracht over leesbevorderingsprogramma

Door de sluiting van de bibliotheek konden veel scholen geen boeken meer komen lenen. Er werden op verzoek gratis thema- en leescollecties samengesteld. 140 groepen hebben hier gebruik van gemaakt. In het kader van Cultuur met Kwaliteit was CODA aanwezig op enkele scholen met een voorleesfeest voor alle groepen en Boek-O-Matic-lessen voor de onderbouw. De Vliegensvlugge Verteller had dit jaar zowel fysiek als online plaats. De fysieke klassenbezoeken (64 klassen, 1253 kinderen) in de bibliotheek boden leerkrachten en leerlingen een kennismaking met CODA. De lessen duurden 60 minuten en sloten aan bij de leesbeleving van de deelnemers. Er moesten 48 klassen afzeggen in verband met sluitingen door corona.

Tijdens de Kinderboekenweek werden er door CODA schrijversbezoeken voor 24 groepen in het basisonderwijs georganiseerd. Verschillende scholen gaven gehoor aan de oproep van Apeldoornse illustratoren Hélène Jorna en Erik Nieuwenhuis om mee te doen aan de Kinderboekenweek Challenge, waarbij kinderen tekenden hoe zij beroepen/talenten in de toekomst zien.

Naast CODA Afhaalbieb konden bezoekers gebruikmaken van leestips via het digitale platform CODA Cultuur(t)huis. Daarnaast namen basisschoolleerlingen (551) en bezoekers (3408) in de zomer deel aan Vakantielezen: met een land(spaar)kaart konden zij in de bibliotheek, online en thuis meedoen aan leesopdrachten. Dankzij een samenwerking met PCBO De Wegwijzer kon een groep taalzwakke leerlingen tijdens de zomervakantie deelnemen aan de Zomerklas Vakantielezen. Ruim 80 kwetsbare leerlingen kregen tijdens de Zomerschool, georganiseerd met Stichting Leergeld, twee dagdelen per week les op het gebied van taal, rekenen en lezen. Ook maakten zij kennis met kunst, cultuur en 21st century skills. Ouders ontvingen in CODA informatie over de mogelijkheden om gratis taalhulp te ontvangen bij CODA Taalhuis.

> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.