INCLUSIE

CODA voor iedereen

Met activiteiten op maat maakte CODA cultuur toegankelijk voor iedereen. Het uitgangspunt hierbij is dat verschillende groepen in de samenleving zich (h)erkend en welkom voelen in CODA Cultuurhuis. Binnen de door ons gehanteerde Code Diversiteit & Inclusie streven we ernaar om de diversiteit in onze samenleving duidelijk naar voren te laten komen. Het programma werd gediversifieerd voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Diversiteit en inclusiviteit staan eveneens voorop in het beleid van CODA in relatie tot de werving van personeel en partners. Met programma’s als Onvergetelijk CODA, Welkom in CODA, Onzichtbaar zichtbaar (pilot), Heuglijk ontspannen, het Geheugenkabinet en de prikkelarme openstelling van CODA Museum (nieuwe activiteit) maakte CODA kunst en erfgoed toegankelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, voor nieuwkomers, voor blinden en slechtziende mensen en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Op 11 december had er weer een fysieke Human Library plaats, na een online variant in 2020. Tijdens de Human Library gaan bezoekers in gesprek met levende boeken die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen.

“Het was zo goed hoe er echt op allerlei manier rekening is gehouden met mensen die overprikkeld zijn: de duidelijke informatie van tevoren, café dicht, licht zacht, installatie die geluid maakt uit (dat neem ik aan tenminste: de grote installatie met de dozen waar je in kon lopen) en een kunstwerk dat waarschijnlijk fel licht gaf uit. De vrijwilligers die vriendelijk en rustig en stil waren. De aparte entree. Allemaal super.”
– bezoeker prikkelarm bezoek CODA Paper Art

In 2022 worden de huidige programma’s doorontwikkeld op basis van nieuwe tentoonstellingsprogrammering. Ook wordt de pilot Co-creators opgezet i.s.m. GIGANT, waarbij we intensief gaan samenwerken aan inclusie met een groep/gemeenschap van kleur uit Apeldoorn en zullen er activiteiten plaatshebben over privileges en intersectionaliteit.

Samenwerkingspartners

Dit jaar werd nauw samengewerkt met Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe, Erfgoed Gelderland, Stichting NAH Gelderland, Alignmenthouse, Cultuur Oost, Geheugensteunpunt Apeldoorn, GIGANT, Stimenz, KOM Apeldoorn, MEE Veluwe, De Kap, COA, Impuls & Woortblind, Onze Wereld en Visio en de Stichting Onbeperkt Genieten.