CODA BIBLIOTHEEK

Taalhuis

Inwoners van Apeldoorn konden bij CODA Taalhuis terecht als zij moeite hadden met één of meerdere basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, rekenen) en/of digitale vaardigheden. Er werden 54 intakegesprekken gevoerd en 167 mensen namen deel aan activiteiten die zowel bij CODA, de partnerorganisaties als online plaatshadden. In 2021 waren ruim 100 taalcoaches actief met (online) één-op-één coaching of in kleine groepjes. Het digi-spreekuur werd een telefonisch spreekuur en had vanaf september weer plaats in het Taalhuis. Ervaren digi-coaches toonden taalcoaches de mogelijkheden van Google Drive, waarmee zij taalcoaching konden geven aan hun deelnemers. Daarnaast werd er een workshop Werken met het digibord georganiseerd. Samen met TopTaal organiseerde het Taalhuis 10 weken lang een Taalcaroussel voor deelnemers die op een wachtlijst stonden voor een taalcursus. De behandelde onderwerpen – waaronder werk en gezondheidszorg – sloten zo goed mogelijk bij de deelnemers aan. De pilot DigiVitaler werd gestart om het patiëntenportaal bij de huisarts inzichtelijk(er) te maken. Van juli t/m december had het Beeld/Spraak: cultureel taalcafé plaats, waarbij deelnemers (264) aan de hand van een boek of tentoonstelling gezamenlijk Nederlands konden oefenen.

Tijdens de spreekuren van het Taalhuis konden mensen die een taal- of digivraag hadden vrijblijvend binnenlopen. Tijdens de gesprekken werd er met de (digi)taalvragers gekeken welke ondersteuning het best bij de deelnemer paste. Ruim 26 deelnemers werden warm overgedragen aan partnerorganisaties. Sommige deelnemers stapten na het advies zelf op een organisatie af en andere deelnemers begonnen met een taalcoachingtraject bij het Taalhuis. Elke maandag, daar waar sluitingen dit toelieten, was er een spreekuur in de centrale vestiging van CODA, en vanaf november in dok Zuid op de dinsdagochtend. Het Taalhuis heeft een Facebook-community met 240 leden, is in de zomer overgegaan op een nieuw matching- en administratiesysteem (MATCH) en is aangesloten bij het Preventieakkoord.

> Bekijk het overzicht van deze en andere (online) activiteiten.