CODA ARCHIEF

Archief & erfgoed

Steeds meer bezoekers wisten CODA Archief digitaal te vinden. Ook als hét aanspreekpunt van Apeldoorn op het gebied van bouwvergunningen konden we veel vragen digitaal afhandelen. Een aantal archieven werd dit jaar online beschikbaar gesteld, waaronder dat van NSB-burgemeester Pont (Apeldoorn, 7 december 1942 tot 18 april 1945). De eerste vijf maanden van 2021 was CODA Archief gesloten. Enkele publieksactiviteiten konden wel digitaal plaatshebben. Ook dit jaar ontving CODA een aantal schenkingen, zoals de brieven van Mona Minden. Zij schreef over haar verblijf in Het Apeldoornsche Bosch. CODA Archief ontving fysiek en/of hielp digitaal in totaal 2.452 bezoekers. De Online Verhalentafel heeft 321 leden (2020: 56).

“I love the stories from days gone by. Grew up in Apeldoorn and lived close to Berg en Bos. Have lived in the States since 1955 and are growing old with many great memories. Thank you for sharing your verhalen.”
– reactie op aankondiging Verhalentafel Brinklaan

Samenwerking

De resultaatafspraken van CODA Archief zijn in de context van de Archiefwet vastgelegd in een aparte Dienstverleningsovereenkomst die jaarlijks wordt verlengd. Met het oog op heldere positionering van deze dienstverlening van CODA Archief ten opzichte van de gemeente, en van andere taken van CODA, is deze werkrelatie sinds 1 mei 2020 belegd bij de Stichting Apeldoorns Archief. De collectie is zo samengesteld dat deze een zo breed mogelijk beeld geeft van de geschiedenis van Apeldoorn, de omgeving en de provincie Gelderland. Vragen kunnen 24/7 gesteld worden en online informatie wordt zo aangeboden dat deze een breed beeld geeft van de geschiedenis van Apeldoorn en omgeving. CODA is lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn. EPA heeft 20 partners die gezamenlijk of apart erfgoedactiviteiten organiseren. CODA directeur Carin Reinders maakt deel uit van het dagelijks bestuur en ook het secretariaat van EPA wordt verzorgd door CODA.

Daarnaast ontwikkelt CODA met externe partners erfgoededucatie voor jeugd en jongeren. Tevens zet CODA Archief in op het intensiveren van de samenwerking met de leden van het Erfgoedplatform om zo erfgoed, actualiteit en samenleving te verbinden. In samenwerking met de gemeente Apeldoorn en het Gelders Archief werd gewerkt aan het e-depot. Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), EPA en de gemeente werd gewerkt aan de beleidskaders, programmering en presentatie van Het Grote Verhaal van Apeldoorn; een project dat zich richt op belangrijke momenten in de Apeldoornse geschiedenis. Bij initiatieven zoals de Maand van de Geschiedenis en het Historisch Café speelt CODA een sleutelrol. De Programmaraad Historische Paviljoens houdt zich bezig met zowel de redactie rondom programmering van de historische paviljoens in CODA Centrale Bibliotheek als met het coördineren van activiteiten als de Verhalentafel. Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, de werving en aansturing van vrijwilligers, de website en nieuwsbrief alsook de realisatie van de bijbehorende activiteiten- en educatieprogramma’s zijn in handen van CODA. CODA werkt hierbij samen en in afstemming met het bestuur van Stichting Apeldoornsche Bosch en ’s Heeren Loo.