Voorwoord

De gerealiseerde nieuwe entree voor de centrale vestiging in het centrum was voor ons uiteraard de belangrijkste mijlpaal van dit jaar. De aanhouder wint niet altijd, zo memoreerde ik in mijn openingsspeech, maar als dat wél het geval is, dan is er reden voor grote blijdschap en dankbaarheid. Onze bezoekersaantallen zijn mede door die nieuwe entree enorm gestegen. We ontvingen vorig jaar in totaal ruim 830.000 bezoekers en op onze website kwamen meer dan een miljoen mensen een kijkje nemen. Behalve dat we het grootste deel van het jaar zeven dagen per week geopend waren, hebben we ook bij verschillende evenementen ons gezicht laten zien. Zo waren we bij ouderavonden op scholen, in wijkcentra, bij evenementen zoals het Drakenbootfestival en bij vele andere gelegenheden. Door de nieuwbouw is CODA Archief & Kenniscentrum tijdelijk verhuisd naar het bibliotheekgebouw en in de loop van 2020 krijgt het zijn definitieve locatie op de plek van het voormalig CODA Café, boven de museumzaal. Dit jaar startten we met de partners in het Erfgoedplatform Apeldoorn een programmaraad Historische Paviljoens om het verhaal van Apeldoorn voor jong en oud op een aantrekkelijke manier te delen. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn we een pilot gestart om het Grote Verhaal van Apeldoorn te vertellen. Er is samen met de in juli opgerichte Stichting Apeldoornsche Bosch en met ’s Heerenloo hard gewerkt aan de voorbereiding en inrichting van het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch dat op 26 januari 2020 geopend is. CODA Taalhuis kende een snelgroeiend aantal vrijwilligers die als taalmaatjes aan de slag zijn gegaan en waarmee prachtige resultaten geboekt werden. Ook hielpen we jong en oud media-wijzer te worden; 21e eeuwse vaardigheden zijn, als onderdeel van het curriculum, een belangrijk onderwerp voor CODA. In CODA Museum werden vanuit de collectiepijlers van het museum weer vele interessante tentoonstellingen gerealiseerd waarvan CODA Paper Art wederom het meest succesvol in bezoekersaantallen was. We maakten de verbinding tussen museum en erfgoed met de tentoonstellingen Wolven en slakken over ijzerwinning op de Veluwe en met Geheimen uit Gelderse Bodem over 10.000 jaar archeologische sieraden. Met verbindingen tussen geschiedenis, beeldende kunst, taal en beeld hebben we weer vele hoofden en harten weten te bereiken. CODA Cultuurhuis van en voor Apeldoorn, en de rest van de wereld mag zeker meegenieten. Carin E.M.Reinders directeur-bestuurder CODA