Uitgelicht nieuws

In verband met de verbouwing en realisatie van de nieuwe entree verhuisde het archief & kenniscentrum in 2018 tijdelijk naar de tweede verdieping van de bibliotheek. Naar verwachting wordt medio 2020 de nieuwe locatie, de plek waar eerder CODA Café gevestigd was, in gebruik genomen.

Online beschikbaarstelling

Het aantal digitaal beschikbare archieftoegangen bleef dit jaar verder groeien. Niet alleen werden nieuwe online toegangen toegevoegd, ook zijn bij bestaande toegangen inleidingen opgenomen. De archieven en collecties van CODA zijn daarnaast ook via andere online platforms te raadplegen.

Schenkingen en aanvullingen

CODA Archief nam enkele losse stukken in ontvangst die opgenomen zijn in het archief ’particuliere collectie’. Binnengekomen foto’s werden opgenomen in CODA Beeldbank en binnengekomen documentatie in de documentatiecollectie. Met een aantal verenigingen, stichtingen en privépersonen werd gesproken over het op termijn overdragen van hun archief en/of archieven.

Aanwinsten

Naast uiteenlopende schenkingen ontving CODA eveneens aanvullingen op de archieven van Drukkerij Van den Bosch & Davo en van het Gymnasium Apeldoorn. Ook werd het archief aangevuld met materiaal van Sparta en het Apeldoornsche Bosch.