Samenwerking

Op het gebied van erfgoed onderhoudt CODA Archief nauwe banden met uiteenlopende Apeldoornse erfgoedinstellingen. Daarnaast is CODA lid van het Erfgoedplatform Apeldoorn en initiatiefnemer van de Programmaraad Historische Paviljoens.

Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn telt zestien partners die gezamenlijk of apart verschillende erfgoedactiviteiten organiseren; sinds dit jaar is Stichting Röntgen één van die partners. CODA-directeur Carin Reinders maakt deel uit van het algemeen bestuur van dit platform; het secretariaat van deze stichting wordt eveneens verzorgd door CODA. Bij initiatieven zoals Maand van de Geschiedenis en het Historisch Café speelt CODA een sleutelrol.

De Programmaraad Historische Paviljoens houdt zich bezig met zowel de redactie rondom programmering van de historische paviljoens in CODA Centrale Bibliotheek, als met het coördineren van verschillende activiteiten zoals de Verhalentafel. In CODA Centrale Bibliotheek zijn vaste paviljoens ingericht rond uiteenlopende historische thema’s. In deze paviljoens worden geluids- en beeldfragmenten gecombineerd met historische foto’s en objecten.

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch

In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd Het Apeldoornsche Bosch door de Duitse bezetter ontruimd. Bijna 1.300 mensen, patiënten en personeel, werden naar Auschwitz gedeporteerd. Niemand keerde terug.

Om op een permanente plek de verhalen van, over en uit Het Apeldoornsche Bosch te blijven vertellen en thema’s als (on)vrijheid, (on)veiligheid en vluchten te blijven bespreken, werd dit jaar begonnen met de voorbereidingen om het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch te openen. CODA werkte hierbij nauw samen met ’s Heerenloo en de Stichting Apeldoornsche Bosch en maakte voor de inhoud gebruik van zowel de CODA-collecties als van de collecties van andere Nederlandse erfgoed- en archiefstellingen. Dit educatieve herinneringscentrum opent in januari 2020 in één van de voormalige panden van de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch.