CODA FabLab

Met een uitgebreid aanbod workshops en activiteiten werd ingespeeld op de actualiteit. Steeds meer scholen namen deze plek op in hun lesprogramma, waarbij ook gebruikgemaakt werd van programma’s op maat. Daarnaast was CODA FabLab steeds vaker op scholen te vinden.

Workshops en cursussen

Door in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen, aanschaf van nieuwe apparatuur en aanvullende partnerships werd het aanbod uitgebreid. Zo werd tijdens 3D-lessen gewerkt met digitale klei en werd de Stratasys printer ingezet om objecten te printen. Kinderen konden tijdens de gratis CoderDojo computercodes schrijven. Onder leiding van vrijwilligers werden computerspelletjes gemaakt en werden robots gebouwd en aangestuurd. Tijdens de Snuffelmiddagen werd kennisgemaakt lasersnijden en 3D printen. Deelnemers aan de Introductiecursus leerden zelfstandig werken met de aanwezige apparatuur en konden met het certificaat tijdens Open Inloop hun ideeën uitwerken.

“De workshops zijn laagdrempelig, ook voor ouderen zoals ik. De programmering van CODA FabLab heeft mij verrijkt. Nu ik er wat van heb mogen proeven, komt er vast meer op mijn pad waarvoor ik naar CODA FabLab ga.”
Een deelnemer (73 jaar) aan sieradenworkshop

Dit jaar werd Werkplaats Woensdag geïntroduceerd waarbij geëxperimenteerd werd rond wisselende thema’s. Zo kon met een speciaal ontwerpprogramma papier omgetoverd worden tot een 3D-object.

In aanloop naar het ExperienceLab (2020) konden bezoekers in CODA Museum elke vrijdagmiddag een demonstratie van de 3D printer bijwonen. Een vakspecialist vertelde meer over de werking van deze printer en hoe deze in de kunst wordt ingezet. Aanvullend waren er workshops waarbij bezoekers een ontwerp konden maken en printen.

Ook werden workshops gegeven die aansloten bij tentoonstellingen in CODA Museum, zoals sieradenworkshops, papierworkshops en een workshop kunstnagels ontwerpen in 3D.

Educatief programma

Er werden nieuwe onderwijsprogramma’s ontwikkeld en bestaande werden toegespitst op nieuwe apparatuur zoals de Plastic Recycle Hub.

Basisscholen konden op vertoon van de schoolpas gebruikmaken van robot uitleenpakketten. Naast één of meer robots bestond dit pakket uit instructies waarmee docenten en leerlingen (groep 1 t/m 8) aan de slag konden.

CODA FabLab was aanwezig bij de inspiratiedag voor basischooldocenten in GIGANT. Rond het thema ‘kunst & techniek’ werd een sneakpreview gegeven over het lesprogramma rond de Plastic Recycle Hub.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid werd meegedaan aan MediaMasters: serious game voor het onderwijs. Die week konden leerlingen (groep 7/8 en brugklas) onder andere op de CODA-website op zoek naar antwoorden op uiteenlopende vragen.

Basisscholen werden door TechnoDiscovery uitgenodigd om te werken met het thema ‘Duurzaam bouwen’ door in groepjes bruggen van duurzaam materiaal te bouwen. De meest stevige brug werd omgezet in een driedimensionaal ontwerp; de geprinte versie werd in CODA Junior geëxposeerd.

Rond het thema duurzaamheid werden technieken als 3D printen en lasersnijden aangeboden. Het lesprogramma Plastic Recycling werd binnen het basisonderwijs (bovenbouw) en het voortgezet en beroepsonderwijs gevolgd.

In samenwerking met Nintendo werden tijdens CODA Paper Art lesprogramma’s verzorgd waarbij leerlingen kennismaakten met 21st Century Skills. In Kartopia werden de eigenschappen van karton verkend om vervolgens een constructie te bedenken, maken of programmeren.

Vorig jaar werd begonnen met de ontwikkeling van een plastic recyclestation om bezoekers inzicht te geven in het recycletraject. Hiervoor werden vier machines gebouwd: een plastic shredder, injection machine, extruder en een touwslagmachine. Daarnaast werd een machine aangeschaft die van plastic afval een nieuwe grondstof maakte. Met deze mobiele Plastic Recycle Hub werden programma’s op locatie ingezet: er waren instapactiviteiten, workshops voor getrainde makers en interactieve lezingen.

Voor het onderwijs werden lesprogramma’s samengesteld over de manieren van hergebruik van plastic. De Plastic Recycle Hub is met dank aan de SGB, EDIC en de Gemeente Apeldoorn gerealiseerd. Ontwerper Dave Hakkens tekende voor het CODA Precious Plastic-station waarmee op kleine schaal het recycletraject gedemonstreerd werd.

Samenwerking

Tijdens CODA Paper Art werd samengewerkt met Nintendo waarbij innovatie, ambacht en kunst werden samengebracht. Nintendo werd bekend met videogames en spelcomputers en bracht in 2018 Nintendo Labo uit: zelfbouwpakketten van karton. Hiermee werden kartonnen Toy-Con gemaakt die gecombineerd werden met de Nintendo Switch. Deze kartonnen bouwwerken werden een uitbreiding voor de game en onderdeel van het spel. Verschillende van deze objecten waren in de tentoonstelling te zien.

De Heemgaard en CODA zijn een partnership aangegaan waarbij de focus lag op 3D printen. In de mediatheek werd een 3D printer geplaatst die door vakdocenten en leerlingen gebruikt kon worden; mediatheekmedewerkers kregen een training om ondersteuning te bieden. CODA fungeerde als adviesorgaan en hulplijn en als inspiratieplek.

Komend jaar wordt gewerkt aan een Fashion Recycle Hub en een Biodesignlab in het nog te realiseren CODA ExperienceLab. Met dit ExperienceLab gaat CODA onder andere samen met scholen en onderwijsinstellingen aan de slag met 21st Century Skills.