Educatie in CODA Museum

De afdeling Educatie stelde een programma samen dat aansloot bij één of meerdere tentoonstellingen die in CODA Museum te zien waren. Zowel het primair als secundair onderwijs heeft hier gedurende het schooljaar veelvuldig gebruik van gemaakt.

In samenwerking met Nintendo werden tijdens CODA Paper Art lesprogramma’s verzorgd waarbij leerlingen kennismaakten met 21st Century Skills. In Kartopia werden de eigenschappen van karton verkend om vervolgens een constructie te bedenken, maken of programmeren. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 werden in CODA Junior geprikkeld om te leren kijken en ervaren wat kunst van papier kan vertellen. Hierbij vormde het element spel een belangrijk uitgangspunt. Elke woensdagmiddag introduceerde een CODA docent een verhaal vanuit de verschillende diensten van CODA.

Met de mobiele Plastic Recycle Hub werden programma’s op locatie ingezet: er waren instapactiviteiten, workshops voor getrainde makers en interactieve lezingen. Op veel scholen leefde het thema duurzaamheid en tijdens inspiratiesessies bleek vooral dat leerkrachten op zoek waren naar hands-on activiteiten om de thematiek in de praktijk te brengen. Om die reden werden lesprogramma’s samengesteld over de manieren van hergebruik van plastic. Vaardigheden als kritisch denken, oplossend vermogen, creativiteit, samenwerken en digitale vaardigheden werden hierbij gestimuleerd.