Educatie

CODA heeft een uitgebreid educatief aanbod dat onder andere middels de nieuwsbrief en de Cultuurwijzer bij het primair en voortgezet onderwijs onder de aandacht werd gebracht. Binnen dit aanbod stonden onderwerpen als taalvaardigheid, leesplezier en leesbevordering centraal. Ook kinderopvangorganisaties werden hiervan op de hoogte gehouden.

Educatief aanbod

De Kinderjury in de klas bereikte dit jaar het maximale aantal van 1.000 leerlingen (groep 5 en 6). Door het ongedwongen praatje voor de klas werd het leesplezier op een laagdrempelige manier vergroot.

“Superleuk project! Voor leerkracht en leerling. Veel nieuwe boeken leren kennen en duidelijk meer leesplezier in de klas. En wat een enthousiasme; normaal zijn ze snel afgeleid of onrustig, maar niet tijdens deze lessen.”

Marja van Essen – leerkracht groep 6, basisschool Ichthus

Voor kleuters en leerlingen van groep 4/5 was er Boek-O-matic, een activiteit waarbij gewerkt werd aan een boekje dat verfilmd werd.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen genoten kinderen van voorlees- en knutselactiviteiten rond het prentenboek Een huis voor Harry. Ook konden ze middels een green screen als het ware in het boek stappen en met Harry op de foto.

CODA gaf invulling aan activiteiten rond landelijke leesbevorderingscampagnes zoals de Nationale Voorleesdagen, Nederlandse Kinderjury en de Kinderboekenweek. Bijna 1.000 leerlingen lazen en stemden voor de Apeldoornse Kinderjury en rond het thema ‘vervoer’ van de Kinderboekenweek schreven 850 leerlingen een gedicht.

“CODA heeft leuke activiteiten waarbij taal en boeken centraal staan. De uitwerking van deze lessen is erg uitgebreid. Door deze lessen worden kinderen enthousiast voor taal en lezen.”

Leerkracht groep 4, Rietendak school

Diverse scholen namen deel aan programma’s als Boekenbende, Voorleeswedstrijd, Taal en programmeren, Zininzinnen of Het Kleuter Voorleesfeest. Daarnaast verzorgden educatiemedewerkers diverse ouder- en teambijeenkomsten; ook ontvingen zij basisschoolgroepen, brugklassen en ROC-groepen.

Tal van scholen en kinderopvangorganisaties maakten gebruik van het gratis schoolabonnement waarmee extra boeken geleend werden. Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium kregen weer de combipas: een school- en bibliotheekpas in één. Met docenten zijn afspraken gemaakt voor tentoonstellings- en bibliotheekbezoek. Meerdere Intensieve Taalklassen en Eerste Opvang Klassen kregen een groepspas.

“Eerst vond ik boeken lezen niet zo leuk, maar nu wel. Ik kan er helemaal in zitten.”
Leerling uit groep 7 over Boekenbende

Formatie

Samen meer bereiken

Er werd voor het tweede jaar samengewerkt met Aventus waarbij leesbevorderende activiteiten voor niveau 2 leerlingen georganiseerd werden. Hiervoor plaatste Rijnbrink een boekencollectie op school, kregen docenten Nederlands een schoolabonnement en werden klassen rondgeleid door CODA. De samenwerking werd uitgebreid voor leerlingen aan de opleiding Pedagogisch Medewerker; voor de sector Creative Industry stelde CODA wisselcollecties samen. CODA is partner van alle Brede scholen in Apeldoorn met als doel om taalachterstand te voorkomen en leesplezier te bevorderen. Speciale CODA-coaches verzorgden culturele taallessen om een leesrijke omgeving te creëren. Dankzij de stimuleringsregeling V@School kregen acht basisscholen een schoolbibliotheek, opgezet en ingericht onder begeleiding van CODA.

Nieuw was de BoekStartCoach bij de consultatiebureaus CJG Noord en CJG Zuid in Apeldoorn. De BoekStartCoach liet ouders en hun allerkleinsten spelenderwijs ontdekken hoe leuk en stimulerend samen lezen is. In samenwerking met HEMA werd in het HEMA-restaurant door een CODA-coach voorgelezen. Zo werd een bijdrage geleverd aan taalvaardigheid waar de HEMA Foundation zich voor inzet.

Formatie

Leesplezier

BoekStart is een initiatief van Stichting Lezen waarbij het verhogen van leesplezier centraal staat. Kinderen tot vier jaar werden gratis lid van CODA en kinderen tot twee jaar kregen daarnaast het gratis BoekStart-koffertje. Dit jaar werden de BoekStart Inloop-momenten uitgebreid, groeide het aantal BoekStartleden en werden de inloopmomenten drukker bezocht dan ooit.

Tijdens Taal voor Thuis leerden ouders van kinderen op de vroeg-voorschoolse opvang meer over taalontwikkeling. Er werd gepraat over taal en voorlezen en er werden oefeningen en spelletjes gedaan.

Om het hele gezin te betrekken bij (voor)lezen, werd Voorlezen aan Huis aangeboden. Een taalvrijwilliger bezocht gezinnen met kinderen met een taalachterstand. Gedurende 15 weken werd één keer per week (voor)gelezen, gezongen en werden (taal)spelletjes gedaan waarbij ook de ouders betrokken werden. Ook werd samen een bezoek aan de bibliotheek gebracht. Dit jaar deden ruim 35 gezinnen mee. CODA hoopt volgend jaar de overgang te maken naar VoorleesExpress Apeldoorn waardoor nog meer gezinnen bereikt worden.