CODA voor iedereen

CODA is er voor iedereen, dat is ons uitgangspunt. Met ons uitgebreide inclusieprogramma werd cultuur toegankelijk gemaakt voor uiteenlopende doelgroepen in onze samenleving. Dit deden we door rondleidingen en activiteiten op maat samen te stellen, gericht op de behoefte van die ene specifieke doelgroep.

Dit jaar hadden de eerste (pilot) rondleidingen plaats voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en voor blinde en slechtziende mensen. Vast onderdeel van het inclusieprogramma is de maandelijkse rondleiding Onvergetelijk CODA voor mensen met dementie en hun naasten. Voor deze projecten werd nauw samengewerkt met verschillende partners zoals Koninklijke Visio, Stichting NAH Gelderland, De Kap en Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe.

“Visio heeft met groot genoegen deelgenomen aan de pilot ‘Onzichtbaar Zichtbaar’ om samen met CODA de wereld voor de mensen met een visuele beperking weer wat groter te maken. Met dank aan dit programma kunnen zijn nu meedoen aan en genieten van het kunstaanbod en krijgen ze de mogelijkheid om zicht persoonlijk op cultureel gebied verder te ontwikkelen.”
Medewerker Advies & Voorlichting Visio

Daarnaast participeerde CODA in verschillende overlegstructuren zoals het KOM-overleg (samen met onder andere GIGANT en de Klup) en nam CODA, samen met Stimenz, MEE Veluwe en de Kap, deel aan de organisatie van de Week van de Mantelzorg. CODA leverde daarnaast een bijdrage aan de informatiemarkt tijdens de Sport & Cultuurdag voor Unieke mensen in het Kristal en organiseerde samen met Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe de ‘Familiedag Memory’ tijdens Wereld Alzheimerdag.

Rond de tentoonstelling Ma, foto’s van Margi Geerlinks werd een speciaal arrangement samengesteld waarin Margi Geerlinks een rondleiding verzorgde en Hugo Borst in een lezing onder andere meer over zijn columns vertelde. CODA nam met deze activiteiten de verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk ondernemen en droeg dit ook uit naar andere organisaties binnen Gelderland. De programmering is mede tot stand gekomen met dank aan Ieders Museum.