CODA Taalhuis

Via het taalhuis konden inwoners van de gemeente Apeldoorn deelnemen aan uiteenlopende activiteiten op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Deze activiteiten hadden plaats bij één van de CODA-vestigingen of bij partnerorganisaties. Daarnaast werden vrijwilligers opgeleid tot taal- en digicoach.

Taalactiviteiten

Met de inzet van taal- en digivrijwilligers bood CODA Taalhuis hulp bij alle basisvaardigheden rond taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Er namen 351 mensen deel aan een taalactiviteit; het merendeel van hen is van buitenlandse afkomst.

Vanaf mei werd gestart met een inloopspreekuur op donderdagavond in CODA Centrale Bibliotheek. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de vraag om ook buiten werktijd een inloopspreekuur te houden. Ook werden vanaf het voorjaar voor het eerst inloopspreekuren gehouden in dok Zuid. Samen met vrijwilligers werd de Nederlandse taal geoefend, waarbij aangehaakt werd bij kunst en cultuur. Op verzoek van het AZC werd vanaf september taalondersteuning aan haar bewoners aangeboden. Aan deze bijeenkomsten namen per keer gemiddeld 20 bewoners deel.

Om de zomerperiode te overbruggen, werd voor het derde jaar op rij het succesvolle Zomertaalcafé gehouden. In een periode van zes weken werden twee keer per week uiteenlopende taalactiviteiten georganiseerd die door taalhuisvrijwilligers begeleid werden. Aan deze speciale Taalcafés deden per keer circa 30 deelnemers mee. Tot slot werden diverse taallessen gegeven in buurthuizen en bij lokale organisaties zoals de Goede Herderkerk of via Stichting Present. De digi-activiteiten hadden vooral betrekking op de cursus Digisterker en Klik & Tik. Laatstgenoemde cursus kon zowel in CODA Centrale Bibliotheek als in de wijken gevolgd worden; hierbij werd samengewerkt met Stimenz. Ook waren er inspiratiebijeenkomsten voor vrijwilligers en konden nieuwkomers deelnemen aan Welkom in CODA! rondleidingen door CODA Museum waarbij samen de Nederlandse taal geoefend werd. Geïnteresseerden konden elke donderdagavond deelnemen aan Beeld/Spraak: TaalHub. Een moment waarbij NT1’ers en NT2’ers met elkaar in gesprek konden; hierbij werd gebruikgemaakt van de boeken in CODA Bibliotheek en werd inspiratie opgedaan in CODA FabLab en VR Lab.

Formatie

Over CODA Taalhuis

Het Taalhuis wordt gefinancierd uit gemeentelijke WEB-gelden waarbij samengewerkt wordt met partners in het sociale domein, formele en informele aanbieders van taallessen Nederlands, de gemeente, Vluchtelingenwerk, UWV en met Werkplein Activerium.

Met de inzet van taal- en digivrijwilligers bood CODA Taalhuis hulp bij alle basisvaardigheden rond taal en communicatie. Er werden 63 nieuwe vrijwilligers opgeleid die ingezet werden bij eigen activiteiten, maar ook bij organisaties zoals Stichting Da Capo, Dorcas en Vluchtelingenwerk Nederland. In totaal waren aan het eind van dit jaar 138 taal- en digivrijwilligers actief voor CODA Taalhuis. Er vonden 132 intakegesprekken plaats met mensen die hulp zochten op het gebied van taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Naast het aanbieden van eigen activiteiten werd ook doorverwezen naar Stichting Da Capo, Stimenz, TopTaal, CLC en Aventus.