Het online beschikbaar stellen en digitaliseren van archieven en collecties blijft een van de aandachtspunten binnen CODA Archief. Een ander onderwerp is het samenstellen en/of presenteren van uiteenlopende exposities op het gebied van erfgoed. Middels bijzondere nieuwe aanwinsten en schenkingen werd de (historische) CODA-collectie verder uitgebreid. In samenwerking met Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en ’s Heeren Loo Groot Schuylenburg werd begonnen met de realisatie van Herinneringscentrum Apeldoorsche Bosch dat eind januari 2020 geopend wordt.