Bibliotheekvernieuwing

CODA ging verder met bibliotheekvernieuwing waarbij CODA Bibliotheek de verandering doorzette van lenen naar delen van kennis en culturele activiteiten. Een beleid dat toekomstgericht inspeelde op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De Gemeente Apeldoorn bood hiervoor ruimte vanuit de Cultuurnota 2017-2020.

CODA is hét cultuur huis van de stad, een openbare plek met ruimte voor ontwikkeling. De missie is als volgt verwoord in de koers van CODA 2017-2020: “CODA is een cultuurhuis voor een groot en breed publiek. Leren & informeren en ervaren & beleven staan centraal.” Om die reden werden activiteiten interdisciplinair geprogrammeerd en werd de traditionele bibliotheekfunctie met kunst, cultuur en erfgoed verbonden. Rode draad waren vaardigheden als taal en rekenen gecombineerd met creatieve en digitale vaardigheden.

Jongerendebat

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs werkten toe naar een debat over jongeren en democratie; hierbij werd samengewerkt met het Nederlands Debat Instituut. Ruim 350 vmbo-scholieren deden hieraan mee.

Nationaal gesprek van de Vrijheid

2020 is het jaar van 75 jaar Vrijheid en het jaar waarbij CODA met Stichting Apeldoornsche Bosch en ‘s Heeren Loo het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch opent. In aanloop werd het Nationaal gesprek van de vrijheid georganiseerd. Ruim 350 mbo-studenten gingen op het terrein van het voormalige Apeldoornsche Bosch in gesprek met de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet. Stellingen rondom burgerschap, democratie en (on)vrijheid stonden centraal.

Klik & Tik

Stimenz en CODA Taalhuis werkten samen aan de cursus Klik & Tik: een cursus voor iedereen die nog nooit met een computer gewerkt heeft. Deze cursus werd zowel binnen CODA als ook daarbuiten aangeboden waarbij gebruikgemaakt werd van een laptopkar.

Samenwerking Paleis Het Loo

De afdeling Educatie van Paleis Het Loo ontwikkelde in verband met de verbouwing het lesprogramma Paleis op Reis. Voor kleuters werd Prins Willem Danst ontwikkeld dat plaatsvond in onder andere CODA Bibliotheek. Het programma bestond uit de interactieve vertelvoorstelling en het beschikbaar stellen van een kleine collectie themaboeken. Zo’n 300 kleuters bezochten CODA Centrale Bibliotheek

Verhalentafel

De Verhalentafel is dé plek om herinneringen aan Apeldoorn op te halen, te delen en vast te leggen. Elke bijeenkomst stond in het teken van een wijk of buurt in Apeldoorn, een historisch onderwerp of een schrijver. CODA organiseerde deze Verhalentafels in samenwerking met de Programmaraad (vertegenwoordigers van historische verenigingen zoals Vereniging Oud Apeldoorn en Apeldoorns Gidsen Collectief). De uitgewerkte aantekeningen die door leden gemaakt zijn, werden toegevoegd aan de website van Het Geheugen van Apeldoorn. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet om de Verhalentafel ook online op te zetten.

Digisterker

Geïnteresseerden leerden in deze cursus meer over online contact met de overheid. De integrale aanpak van het verbeteren van digitale vaardigheden in combinatie met taalvaardigheid vormde het uitganspunt. Er werd samengewerkt met UWV, Activerium, Belastingdienst, Taalhuispartners en SeniorWeb.

Precious Plastic

Dit jaar werd het Precious Plastic project verder ontwikkeld door machines te bouwen waarmee plasticafval in een nieuw product omgezet kon worden. Ook werden activiteiten georganiseerd rondom recycling en duurzaamheid. Techniek, innovatie en overdracht naar met name jongeren stonden centraal.